Cestovní pojištění

Pokud není uvedeno jinak, tak součástí ceny zájezdu je cestovní pojištění, které zahrnuje pojištění na léčebné výlohy v zahraničí a pojištění storna zájezdu ze zdravotních a rodiiných důvodů, pojištění zavazadel, pojištění způsobené škody a pojištění trvalých následků úrazu.