Cestovní pojištění

Pokud není uvedeno jinak, tak součástí ceny zájezdu je cestovní pojištění, které zahrnuje pojištění na léčebné výlohy v zahraničí a pojištění storna zájezdu ze zdravotních a rodiiných důvodů, pojištění zavazadel, pojištění způsobené škody a pojištění trvalých následků úrazu. Protože pojištění na storno zájezdu může být uzavřeno pouze před zasláním první zálohy na zájezd, pošlete nejdříve vyplněnou přihlášku. Cestovní kancelář Vás poté pojistí a vyzve k zaplacení zálohy.