Lofoty - země polárního slunce

016.jpgNorsko na kole · Souostroví Lofoty - hory a štíty rostoucí přímo z moře  ·  Rybářské vesničky na březích fjordů  ·  Nekončící polární den  ·  Rybaření na mořských útesech  ·  Možnost horolezeckých výstupů  ·  Národní parky Børgefjell, Rondane a Dovre · Doprava mikrobusem a putování v malé skupině

8.  – 22.8. 2024
26 500 Kč 

Nezapomenutelná výprava do magické země daleko za polárním kruhem. Z paluby trajektu, vezoucího nás na ostrovy, se bude zdát, že před sebou vidíme zpola potopené hory. Utáboříme se na louce, sevřené malou mořskou zátokou a strmým skalnatým štítem a odtud budeme podnikat výpravy po ostrovech. Pojedeme po úpatí skalních stěn, odvážnými mosty překonáme úžiny mezi ostrovy a na  plážích s bělostným pískem okusíme vlny severního Atlantiku, ohřívaného Golfským proudem. Z vrcholků hor se nám otevře ten nejlepší pohled na celé ostrovní království a ze severního pobřeží můžeme do poloviny července pozorovat půlnoční slunce. Tma tady nenastane ani počátkem srpna, kdy nám navíc příroda poskytne své hojné dary v podobě borůvek a hub. Horolezci budou odměněni fantastickým lezením v pevné skále ve vysokých stěnách přímo nad mořem. Při cestě za polární kruh a zpátky navštívíme národní parky Børgefjell, Rondane a Dovre.